उत्पादन बजार

हामीसँग दुबै घरेलु बजार र ओभरसी बजारका ग्राहकहरू छन्। हाम्रो बिक्री व्यवस्थापकहरू राम्रो संचारको लागि अस्खलित अंग्रेजी बोल्न सक्छन्। हाम्रो मुख्य बिक्री बजार:

उत्तर अमेरिका २.00.००%

एशिया:२%%

दक्षिणी यूरोप १.00.००%

दक्षिण अमेरिका १.00.००%

ओशिनिया १००%

अफ्रीका :%